Prenatale screening

We geven je informatie over verschillende prenatale testen. Als zwangere vrouw heb je in Nederland de mogelijkheid om je kind te laten onderzoeken of je kind een verhoogde kans heeft op het syndroom van Down, Edwards, of Patau. Hiervoor kan je de NIPT test doen. Om te kijken of er aangeboren afwijkingen bij de baby zijn kun je kiezen voor een 13 weken echo en 20 weken echo. Hieronder worden de onderzoeken kort beschreven;

NIPT

De NIPT is een onderzoek waarbij bloed van de zwangere wordt onderzocht. De bloedafname kan worden verricht vanaf 11 weken zwangerschap. Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoomafwijkingen en kan zo bepalen of het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. In het bloed van de zwangere zit DNA dat afkomstig is van de placenta (moederkoek) en DNA dat afkomstig is van de moeder. Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind.

Het laboratorium kan ook andere chromosoomafwijkingen dan down-, edwards- of patausyndroom vinden bij het kind, in de placenta en zeer zeldzaam bij de zwangere zelf. Dat zijn dan nevenbevindingen. Je beslist zelf van tevoren of je nevenbevindingen wilt weten. Klik hier voor meer informatie of www.pns.nl/nipt.

13 weken echo (ETSEO)

Het doel van de 13 wekenecho/ETSEO is om in een vroeg stadium van de zwangerschap te onderzoeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Ernstige afwijkingen - zoals een open schedel of een groot defect in de buikwand - kunnen mogelijk vroeg in de zwangerschap worden ontdekt.

De 13 en 20 wekenecho/SEO hebben hetzelfde doel. Ze vervangen elkaar niet, maar vullen elkaar aan. Hoewel je kindje rond 13 weken kleiner en minder ver ontwikkeld is dan rond 20 weken, zijn sommige (ernstige) afwijkingen al wel te zien. Als de echoscopiste een afwijking vermoedt, kan de zwangere vroeg in de zwangerschap eventueel vervolgonderzoek laten uitvoeren. Ook heeft zij meer tijd om te bepalen wat zij met de uitslag doet. Bij de 20 wekenecho zijn veel structuren (zoals het hart) verder ontwikkeld. Daardoor kan de echoscopiste je kindje meer in detail onderzoeken.

Voor wie is de 13 wekenecho/ETSEO?

Jij (de zwangere) bepaalt zelf of je een 13 wekenecho/ETSEO laat uitvoeren. Om die keuze te kunnen maken, vraagt de verloskundige bij het eerste bezoek of de zwangere een counselingsgesprek wil. Zonder dit gesprek kan je niet deelnemen aan het onderzoek.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor dit onderzoek gedaan kan worden:

  • Je moet je toestemming voor dit onderzoek geven en hiervoor tekenen, dit doe je tijdens het counselingsgesprek bij de verloskundige.
  • Het onderzoek kan alleen worden gedaan bij een zwangerschap vanaf 12 weken en 3 dagen tot 14 weken en 3 dagen. Heb je bijvoorbeeld een vakantie gepland in deze periode dan kan je niet deelnemen aan het onderzoek, er worden hierop geen uitzonderingen gemaakt.
  • De 13 weken echo wordt door ons na de termijnecho ingepland.

De 13 wekenecho maakt deel uit van een wetenschappelijk onderzoek. De kosten voor dit onderzoek worden betaald door de overheid.

Meer informatie over de 13 wekenecho kunt u ook lezen op 13 wekenecho | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl).

20 weken echo (TTSEO)

De 20 wekenecho wordt ook wel het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Deze echo is ervoor bedoeld om eventuele structurele (lichamelijke) afwijkingen op te sporen. Gelukkig wordt er in slechts 4% van de gevallen een structurele afwijking gevonden. We kijken onder andere naar of er sprake is van een open ruggetje of een open schedel.

We kijken of er hartafwijkingen zijn en of je kindje goed groeit. Verder onderzoeken we of de placenta goed ligt en of er voldoende vruchtwater is. De uitslag van de 20 wekenecho krijg je vrijwel direct te horen. Als er onverhoopt toch een afwijking wordt gevonden word je door je verloskundige doorverwezen naar het ziekenhuis voor extra onderzoeken. Over het algemeen vindt de echo plaats iets vóór de 20 weken zwangerschap. De echo plannen we momenteel het liefst bij een zwangerschapstermijn van 19+0 tot 20+0 weken.

Aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden, deze worden vergoed door de zorgverzekering.

Meer informatie over de "20" weken echo kunt u lezen op 20 wekenecho | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl) en op de website van RIVM.